Tin Tức

Cảm xúc âm nhạc: Mẹ là ánh sáng của đời con

ngày 27/08/2015 12:00 AM

Mẹ của con. Hôm nay con ngồi viết cho mẹ những lời này, khi chỉ còn chưa đầy tám tiếng nữa con sẽ lên xe hoa về nhà chồng, từ nay không được ngày ngày quấn quýt bên mẹ nữa.